Człowiek i jego kodyNa tej stronie znaleźć można teksty wchodzące w skład podrozdziału Człowiek i jego kody.

Jest on częścią, wydanej przez CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), publikacji "Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ?" [2011/12].
 

 

Korzyści z dwujęzyczności

Słowa kluczowe: mózg, dwujęzyczność, procesy poznawcze
Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Psychologii

 

Fragment: Z badań prowadzonych m.in. przez zespół z UJ wynika, że w umyśle osoby dwujęzycznej zawsze są aktywne oba znane jej języki, bez względu na to, którym się w danej chwili posługuje. Specjalny mechanizm umożliwia użycie jednego z nich, podczas gdy drugi zostaje wyhamowany. Najprawdopodobniej częste użycie tego mechanizmu prowadzi do lepszej kontroli podejmowanych działań, którą zaobserwowano. 

 PDF

 

Polski przekład dialogów Giordano Bruno

Słowa kluczowe: Bruno, Kopernik, dialogi, nowożytność
Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Religioznawstwa

 

Fragment: O ile w niektórych wypadkach potrzebne są już u nas nowe przekłady wraz z komentarzami, o tyle w innych – jak w przypadku większości tekstów Bruna – potrzebne są wydania inicjujące badania. Jedynie wówczas będzie mogła powstać rodzima tradycja badawcza zdolna do nawiązania dialogu z zaawansowanymi studiami w innych krajach. Pierwsza polska edycja całości dialogów włoskich uwzględnia najnowsze badania i spory interpretacyjne. 

 PDF

 

Filozofia ciała

Słowa kluczowe: ciało, umysł, taniec, ruch, estetyka, filozofia, przestrzeń
Wydział Filozoficzny UJ

 

Fragment: Także i taniec może stać się drogą do pracy nad naszym życiem. Doskonalenie sztuki tańca może stać się bowiem drogą do doskonalenia wewnętrznego. „Nie da się wyuczyć ani właściwie zrozumieć ruchu jedynie za pomocą słownych instrukcji, wymagane jest rozumienie naszej pozycji za pomocą receptorów wewnętrznych" – mówi prof.Wilkoszewska. Tak więc nauka tańca jest także treningiem mentalnym. 

 PDF

 

Kod „Berlinki", czyli co mówią stare rękopisy

Słowa kluczowe: „Berlinka", skarby kultury, rękopisy romańskie
Wydział Filologiczny UJ

 

Fragment: Dr hab. Piotr Tylus wraz z badaczami z UJ, skupionymi w grupie o nazwie Fibula, podjęli się zbadania 467 rękopisów romańskich należących do „Berlinki". Każdy z manuskryptów został przez nich dokładnie opisany. Na tych starych, pożółkłych stronicach ukryte są nie tylko ciekawe, często nieznane teksty, ale także fascynujące historie ich powstawania i przetrwania. 

 PDF