Kultury i religieNa tej stronie znaleźć można teksty wchodzące w skład podrozdziału Kultury i religie.

Jest on częścią, wydanej przez CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), publikacji "Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ?" [2011/12].
 

 

Bałkańska tolerancja

Słowa kluczowe: islam, prawosławie, różnowiercy, zderzenie cywilizacji
Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Socjologii

 

Fragment: "Uważam, że nie każda różnica religijna musi dzielić. Wiele zależy od kontekstu, w którym się ona uwidacznia, konkretniej, od danej dziedziny życia. Najbardziej widoczna jest w życiu rytualnym, ale już niekoniecznie w życiu codziennym, czy politycznym" – mówi autor badań, antropolog społeczny dr Marcin Lubaś, który zamierza "stworzyć teorię wyjaśniającą społeczne uwarunkowania współżycia międzyreligijnego muzułmanów i chrześcijan w różnych miejscach Bałkanów". 

 PDF

 

Afryka – mozaika wyznań

Słowa kluczowe: Ghana, Afryka, wierzenia, religie
Wydział Historyczny UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

 

Fragment: Pierwsze wyniki badań terenowych pokazały, że na co dzień ludzie godzą popularne wierzenia w czary i czarownictwo, praktyki magiczne, tradycyjne obyczaje społeczne, plemienne i rodzinne z praktykami chrześcijańskimi oraz przystosowują je do nowoczesności i zmieniających się warunków życia. 

 PDF

 

Nakum – miasto polskich majologów

Słowa kluczowe: Nakum, majologia, Gwatemala, archeologia
Wydział Historyczny UJ

 

Fragment: Archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako jedyna grupa badawcza w Polsce, od 2006 roku zajmują się pracami wykopaliskowymi na terenie ziem kultury Majów. Badają starożytne miasto Nakum, położone w Gwatemali (Ameryka Środkowa). Dokonywane przez nich odkrycia pozwalają stwierdzić, że był to istotny ośrodek miejski w momencie przełomowym dla całej kultury Majów, pod koniec tzw. okresu klasycznego. 

 PDF