Magia światłaNa tej stronie znaleźć można teksty wchodzące w skład podrozdziału Magia Światła.

Jest on częścią, wydanej przez CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), publikacji "Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ?" [2011/12].
 

 

Komórkowa sieć informacyjna

Słowa kluczowe: chloroplast, sygnalizacja, receptory, fotosynteza
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

Fragment: Jednym z głównych kandydatów na wewnątrzkomórkowy przekaźnik sygnału, zaproponowanym przez badaczy z UJ, są jony wapniowe. „Obecnie trwają prace nad wyjaśnieniem ich roli w kierunkowych ruchach chloroplastów" – wyjaśnia prof. Halina Gabryś. 

 PDF

 

Uczulony dwutlenek tytanu

Słowa kluczowe: fotokataliza, nanokryształ, terapie, tlenek tytanu, biel tytanowa
Wydział Chemii UJ

 

Fragment: Chemicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowują czułe na światło materiały nano- i mikrokrystaliczne na bazie dwutlenku tytanu, co pozwoli zastosować je jako katalizatory oczyszczające powierzchnie, wodę i powietrze. 

 PDF

 

Światło, które niszczy nowotwór

Słowa kluczowe: chlorofil, fototerapia, fotouczulacz, nowotwór, fotosensybilizator
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

Fragment: Tym tropem poszli naukowcy z UJ, którzy poprzez chemiczne przemiany zielonych barwników fotosyntetycznych – chlorofili (występujących m.in. w roślinach, algach, sinicach) pracują nad stworzeniem nowych związków, pełniących rolę fotosensybilizatorów w fotodynamicznej terapii nowotworów. 

 PDF

 

Jak to jest pierwszy raz zobaczyć światło?

Słowa kluczowe: światło, deetiolacja, biosynteza chlorofilu, rozwój roślin, fotomorfogeneza, fotosynteza
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

Fragment: To właśnie pierwszy kontakt ze światłem jest kluczowym etapem w życiu roślin. Wywiera on istotny wpływ na szereg procesów zachodzących w młodej roślinie, co w konsekwencji skutkuje zmianami pokroju (morfologii) siewek. 

 PDF