Mega, mikro i mniejszeNa tej stronie znaleźć można teksty wchodzące w skład podrozdziału Mega, mikro i mniejsze.

Jest on częścią, wydanej przez CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), publikacji "Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ?" [2011/12].
 

 

Na cząsteczki można liczyć

Słowa kluczowe: nanotechnologia, elektronika, półprzewodniki
Wydział Chemii UJ

Fragment: Problemowi miniaturyzacji zaradzić mogą, stworzone przez zespół badaczy z Wydziału Chemii UJ, materiały hybrydowe. 

 PDF

 

Radiogalaktyki-giganty biją rekordy Wszechświata

Słowa kluczowe: giganty, radiogalaktyki, Wszechświat
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Fragment: Obserwacje astrofizyków z UJ doprowadziły do odkrycia niemal 45% wszystkich zidentyfikowanych przez naukowców radiogalaktyk o bardzo dużych rozmiarach. 

 PDF

 

Sprzymierzeńcy z niewidzialnego świata

Słowa kluczowe: wrotki, osad czynny, mikroorganizmy, oczyszcalnia ścieków
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Nauk o Środowisku

Fragment: Rozwiązaniem tego problemu może być nowatorski pomysł naukowców z Instytutu Nauk o Środowisku UJ, którzy do zwalczania nadmiernej ilości bakterii nitkowatych w osadzie czynnym wykorzystują mikroskopijne zwierzątka wodne – wrotki (łac. Rotatoria). 

 PDF

 

Wyjątkowe układy w jądrze atomowym

Słowa kluczowe: proton, siły trójciałowe, atom, neutron
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Fragment: Zespół fizyków z różnych ośrodków w Polsce i za granicą, którego koordynatorem jest prof. Stanisław Kistryn z Instytutu Fizyki UJ, dostarcza najbardziej precyzyjnych wyników doświadczeń, badających dynamikę oddziaływania podstawowych cząstek tworzących jądro atomu – nukleonów, którymi są protony i neutrony. Są to badania nowej generacji, istotne i cenione przez grupy naukowców na całym świecie. 

 PDF

 

SPION – „uzbrojone" cząstki

Słowa kluczowe: MRI, rezonans, diagnoza, obrazowanie, nanocząstki
Wydział Chemii UJ

Fragment: Otrzymane przez chemików z UJ nanocząstki tlenku żelaza (ang. SPION), są nie tylko bezpieczniejsze niż stosowane dotychczas związki, ale także, dzięki specyficznym właściwościom magnetycznym, poprawiają jakość badania. Aby nie zostały przez organizm odrzucone jako ciała obce, pokryte zostaną naturalnymi materiałami polimerowymi opartymi na chitozanie, który otrzymuje się m.in. z muszli skorupiaków. 

 PDF

 

Maleńkie organizmy, które mówią wiele

Słowa kluczowe: gaz łupkowy, skamieniałości, paliwa kopalniane
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Nauk Geologicznych

Fragment: Nanoplankton i bruzdnice, jako producenci (organizmy samożywne) są ważnymi wskaźnikami mówiącymi o specyfice łańcucha pokarmowego w oceanach. Z tego z kolei możemy wnioskować o bogactwie złóż gazu na dnie oceanu. Zebrane w ten sposób wiadomości dają odpowiedź na wiele pytań o znaczeniu gospodarczym, na przykład w jakich skałach należy poszukiwać złóż paliw kopalnych i na jakiej głębokości się ich spodziewać. 

 PDF