Nasze otoczenieNa tej stronie znaleźć można teksty wchodzące w skład podrozdziału Nasze otoczenie.

Jest on częścią, wydanej przez CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), publikacji "Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ?" [2011/12].
 

 

Tajemnicze rośliny zamczysk i grodzisk

Słowa kluczowe: relikty upraw, grodziska i zamczyska, bioróżnorodność
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Botaniki

 

Fragment: Prace badawcze z użyciem nowoczesnych narzędzi, tj. GPS i baz danych, dostarczyły Donacie Suder z Instytutu Botaniki UJ cennych informacji o bioróżnorodności siedlisk na stanowiskach archeologicznych. Dzięki specjalistycznej aparaturze oznaczyła ponad pół tysiąca gatunków roślin, w tym kilkadziesiąt podlegających ochronie i zagrożonych wyginięciem oraz dziewięć tzw. reliktów upraw. 

 PDF

 

Klimat Krakowa – termiczna mozaika

Słowa kluczowe: Kraków, klimat, rzeźba terenu, temperatura w mieście
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

 

Fragment: Ponieważ tego typu wnioski powinny być uwzględnione m.in. w planowaniu przestrzennym czy kalkulowaniu kosztów ogrzewania, wyniki tych badań, mogą stanowić cenne źródło wiedzy dla przedstawicieli wielu grup społecznych, samorządów a także przemysłu. 

 PDF

 

Co wiemy o problemach energetyki?

Słowa kluczowe: energia, katastrofa, społeczeństwo
Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Socjologii

 

Fragment: Jest to pierwsza tego rodzaju próba rozpoznania kluczowego problemu, jakim jest społeczna świadomość dotycząca kryzysu energetycznego w Polsce. Uzyskana wiedza winna być niezbędnym narzędziem służącym do planowania długoterminowych strategii państwa. Szczególnie pomocne mogą się one okazać w momencie przygotowywania konsultacji społecznych i kampanii informacyjnych dotyczących nowych inwestycji, zwłaszcza tych najbardziej kontrowersyjnych, np. w związku z budową elektrowni jądrowej w Żarnowcu. 

 PDF