PrzyszłośćNa tej stronie znaleźć można teksty wchodzące w skład podrozdziału Przyszłość.

Jest on częścią, wydanej przez CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), publikacji "Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ?" [2011/12].
 

 

Małopolska – szanse i możliwości

Słowa kluczowe: cele, miasta, strategia, Małopolska, rozwój regionalny
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Fragment: Jeśli chodzi o procesy zarządzania rozwojem regionu, badania ujawniły, że problemy do rozwiązania zawarte w dokumentach programowych miast często nie pokrywają się z rzeczywistymi potrzebami. Analiza pozwoliła wskazać te z miast, które wymagają szczególnej interwencji władz regionalnych (np. Urzędu Marszałkowskiego). W końcowym raporcie zawarto rekomendacje dotyczące celów polityki rozwoju oraz propozycje konkretnych działań dla ich realizacji, przydatne dla przygotowywanej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. 

 PDF

 

Cyberprzestrzeń – nowe pole bitwy

Słowa kluczowe: USA, sieć, cyberprzestrzeń, wojna cybernetyczna, zabezpieczenia
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Fragment: Dominika Dziwisz w swoim projekcie doktorskim postanowiła zbadać istniejące rozwiązania chroniące USA i ocenić możliwość ich adaptacji w innych krajach, także w Polsce. Ze względu na to, że zagrożenie z cyberprzestrzeni jest coraz poważniejsze, regulacje prawne i idące za tym rozwiązania strukturalne należy zastosować jak najszybciej. 

 PDF

 

Pytanie o przyszłość kognitywistyki w Polsce

Słowa kluczowe: foresight, rozwój, mózg, umysł, kognitywistyka
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Wydział Filozoficzny UJ

Fragment: Przeprowadzone dotychczas przez autorów projektu badania wykazały, że polskie zespoły badawcze koncentrują się na dwóch lub trzech dyscyplinach kognitywnych. W badaniach stosuje się tradycyjne metody, właściwe dla poszczególnych nauk składowych, a kognitywistyczne ujęcie wyraża się jak dotąd w interdyscyplinarnej interpretacji wyników. 

 PDF

 

Laboratorium humanistyki w Second Life

Słowa kluczowe: 3d, e-edukacja, grafika, second life, rzeczywistość wirtualna
Wydział Filozoficzny UJ

Fragment: Academia Electronica istnieje w Second Life na wzór uniwersytecki. Nie jest zinstytucjonalizowana w dosłownym sensie, ale przeprowadzam tam semestralny, ogólnopolski kurs akademicki, dotyczący środowiska elektronicznego potraktowanego jako rodzaj rzeczywistości człowieka" – mówi Sidey Myoo. 

 PDF