Równe szanseNa tej stronie znaleźć można teksty wchodzące w skład podrozdziału Równe szanse.

Jest on częścią, wydanej przez CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), publikacji "Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ?" [2011/12].
 

 

Usłyszeć obraz

Słowa kluczowe: niewidomi, kino, audiodeskrypcja, filmy
Wydział Filologiczny UJ

 

Fragment: "Po jednym z naszych pokazów dostałyśmy wzruszającego smsa: To pierwszy od 11 lat film zagraniczny, który zobaczyłem. W takich momentach jeszcze bardziej wierzymy w sens naszych badań" – mówi Anna Jankowska, która wraz z dr Agnieszką Szarkowską realizuje projekt badający możliwość dodania audiodeskrypcji do filmów obcojęzycznych. 

 PDF

 

Przepłoszyć demony strachu

Słowa kluczowe: Romowie, wielokulturowość, społeczność, mniejszości, kultury
Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Pedagogiki

 

Fragment: Dr Jacek Bylica z Instytutu Pedagogiki UJ – współpracując z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego – prowadzi projekt badawczo-szkoleniowy, który nie tylko umożliwia zbadanie oraz rozwój wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za dobre relacje ze społecznością romską w powiecie nowosądeckim, ale także pozwoli na przygotowanie narzędzi badawczych do pomiaru tych kompetencji. 

 PDF

 

Tak samo traktowani!

Słowa kluczowe: urzędnicy, równość, administracja państwowa
Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Socjologii

 

Fragment: Zadaniem zespołu z UJ jest także dokładne sprawdzenie, które grupy społeczne są w naszym kraju najbardziej narażone na dyskryminację ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przynależność etniczną, narodową czy niepełnosprawność. Na podstawie uzyskanych wyników, przygotowane zostaną Strategiczne Rekomendacje na rzecz Równego Traktowania. 

 PDF