Społeczeństwo i odpowiedzialnośćNa tej stronie znaleźć można teksty wchodzące w skład podrozdziału Społeczeństwo i odpowiedzialność.

Jest on częścią, wydanej przez CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), publikacji "Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ?" [2011/12].
 

 

Partnerstwo dla bezpieczeństwa

Słowa kluczowe: porządek, samorząd lokalny, bezpieczeństwo, obywatele
Wydział Prawa i Administracji UJ

 

Fragment: O bezpieczeństwo oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli polskich dba coraz więcej instytucji oraz innych partnerów lokalnych. W związku z tym jednym z najistotniejszych problemów stało się poszukiwanie optymalnych form współdziałania, ustalenie przyczyn oraz sposobów eliminowania lub łagodzenia trudności, jakie stają na drodze skutecznej koordynacji działań. 

 PDF

 

Reguły sprawiedliwości

Słowa kluczowe: kryzys, sprawiedliwość, reguły, wybór społeczny
Wydział Filozoficzny UJ

 

Fragment: Polska zaczyna odgrywać ważną rolę w strukturach Unii Europejskiej. Na ten nowy wizerunek składa się doświadczenie ostatnich 20 lat. To solidna porcja wiedzy o tym, jak ciężki i żmudny jest proces transformacji, którą można nazwać dążeniem do normalności. Nadal wiele jest do zrobienia. 

 PDF

 

Co z tą demokracją?

Słowa kluczowe: wybory, opinia publiczna, demokracja, USA, polityka zagraniczna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

Fragment: Przyglądając się kampaniom wyborczym i deklaracjom, jakie w ich czasie padają, możemy dojść do wniosku, że z wyborami musi wiązać się określona zmiana, szczególnie gdy do władzy dojdą politycy opozycji. Tymczasem, po wyborach w warunkach demokratycznych zaskakująco często zmiany mają dość ograniczony charakter. Istnieje bowiem przekonanie o konieczności prowadzenia polityki zrównoważonej i przewidywalnej. Zwłaszcza w kontekście interesów zagranicznych. Stąd pytania o to, co stymuluje zmiany, które są przecież nieuchronne w procesie rozwoju każdego państwa. 

 PDF

 

Uniwersalny żołnierz

Słowa kluczowe: wojna, żołnierz, farmakologia
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

Fragment: Co prawda swoiste „dopalacze" stosowali już Inkowie (liście koki) czy armie podczas II wojny światowej (np. (meta)amfetaminy), jednak najnowsze osiągnięcia naukowe pozwalają przekraczać granice, których wcześniej nie naruszono, i to nie tylko dzięki farmakologii. Nadal wiele jest do zrobienia. 

 PDF

 

Farmaceuta poradzi

Słowa kluczowe: cukrzyca, apteka, opieka farmaceutyczna, nadciśnienie tętnicze
Wydział Farmaceutyczny CMUJ

 

Fragment: Istotną częścią projektu jest badanie, jaki wpływ na stan zdrowia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i/lub cukrzycą typu II ma opieka farmaceutyczna oraz jakie są jej koszty. Wyniki tych badań mają stać się argumentem w dyskusji o możliwej w przyszłości refundacji tej usługi ze środków publicznych. 

 PDF