Świadomość istnieniaNa tej stronie znaleźć można teksty wchodzące w skład podrozdziału Świadomość istnienia.

Jest on częścią, wydanej przez CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), publikacji "Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ?" [2011/12].
 

 

Zrozumieć (w) muzeum

Słowa kluczowe: muzeum, zabawa, edukacja muzealna, nauka
Wydział Filozoficzny UJ

 

Fragment: Muzeum chcące wzbudzić zainteresowanie, musi nie tylko pokazywać, ale także edukować. „Badania, które prowadzę mają na celu umożliwienie publiczności takiej „zabawy na poważnie", poprzez którą rozwija się zainteresowanie światem i drugim człowiekiem. Jest to tzw. „edutaiment", czyli połączenie nauki i rozrywki" – mówi dr Renata Pater. Aby jednak osiągnąć zaangażowanie w odkrywanie świata muzeum musi oferować nie tylko łatwą zabawę, ale także wyzwanie dla odbiorcy. 

 PDF

 

Szukanie klucza do świata innych ludzi

Słowa kluczowe: mentalizacja, rozwój dziecka, umsył
Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Psychologii

 

Fragment: Jakość naszych relacji społecznych jest w dużej mierze zależna od tego, na ile dobrze rozumiemy działania podejmowane przez otaczających nas ludzi. To z kolei zależy od naszej zdolności do uświadamiania sobie i uwzględniania ich stanów umysłowych. Proces ten nazywany jest mentalizacją. 

 PDF

 

Jak działa umysł?

Słowa kluczowe: umysł, mózg, człowiek, kognitywistyka
Wydział Filozoficzny UJ

 

Fragment: W kognitywistyce odtwarza się przebieg poznania jako wieloetapowy proces obliczeniowy. Zgodność z rzeczywistością proponowanych modeli (symulacji) jest stwierdzana poprzez zestawienie ich z danymi na temat zachowania człowieka w określonych sytuacjach eksperymentalnych (konkretnemu eksperymentowi towarzyszą takie a nie inne procesy umysłowe) oraz z wiedzą o architekturze i działaniu układu nerwowego. To charakterystyczne dla kognitywistyki podejście powoduje, że metodologia jej programów badawczych przechodzi od ujęć w obrębie jednej dyscypliny do multi- i interdyscyplinarnych. 

 PDF

 

Świadkowie nowoczesności

Słowa kluczowe: artyści, pokolenie, formacja 1910, nowoczesność
Wydział Polonistyczny UJ

 

Fragment: Patrząc z perspektywy XXI w. można z dystansem złożyć w jedną całość równoległe losy tych ludzi, którzy swoją twórczością dają świadectwo tego unikalnego doświadczenia, jakim jest życie w XX w.: „przełamane" przez drugą wojnę światową, warunkowane dynamicznym rozwojem technologicznym i gwałtownymi przemianami w systemie wartości, zmuszające do przyjęcia stanowiska wobec systemu komunistycznego i innych nowych doktryn politycznych. Badacze z Katedry Krytyki Współczesnej UJ podjęli się jako pierwsi uporządkowania wiedzy na temat pokolenia 1910 i stworzenia pełnego obrazu tej grupy. 

 PDF

 

Jak odpowiesz na pytanie: kim jestem?

Słowa kluczowe: punkt oparcia, tożsamość, kim jestem?, współczesność
Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Socjologii

 

Fragment: Problem tożsamości jest stosunkowo młody. Zdaniem prof. Zygmunta Baumana konieczność konstruowania własnej tożsamości jest obecna w życiu codziennym, bo stanowi ona punkt oparcia wobec niestabilnego, ciągle zmieniającego się świata. Jednocześnie, tożsamość jest nierozłącznym zjawiskiem rozwoju społecznego. Czy wobec tego kategorie, do których przypisujemy naszą tożsamość także ulegają rozwojowi i zmianie? 

 PDF