Zrozumieć chorobęNa tej stronie znaleźć można teksty wchodzące w skład podrozdziału Zrozumieć chorobę.

Jest on częścią, wydanej przez CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), publikacji "Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ?" [2011/12].
 

 

ADHD: jak pracuje mózg nadpobudliwego dziecka?

Słowa kluczowe: ADHD, rodzic-dziecko, mózg, terapia, diagnoza
Wydział Filozoficzny UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 

Fragment: Każde dziecko wykonywało trzy zadania eksperymentalne, podczas których rejestrowano zmiany w aktywności bioelektrycznej jego mózgu. Analiza danych elektrofizjologicznych w obydwu przebadanych grupach umożliwiła określenie tych parametrów zapisu EEG, które odróżniały dzieci z ADHD od ich zdrowych rówieśników. Zaobserwowane rozbieżności wskazały na obniżoną sprawność działania u nadpobudliwych dzieci tych okolic kory mózgowej, które są związane z systemem uwagi oraz z hamowaniem reakcji. 

 PDF

 

Alergia – kichający problem

Słowa kluczowe: RNA, alergia, alergeny, układ odpornościowy
Wydział Lekarski CMUJ

 

Fragment: Jednym ze sposobów walki z nadmierną wrażliwością na alergeny, jest poznanie budowy i funkcji specjalnego czynnika supresyjnego (TsF). Powstaje on w wyniku kontaktu organizmu z lekami, kosmetykami, lateksem czy np. substancjami zapachowymi, hamując odpowiedź alergiczną, a więc zapobiegając występowaniu niepożądanych objawów. 

 PDF

 

Filigranowe białko

Słowa kluczowe: rak skóry, łuszczyca, matabolizm, układ odpornościowy
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

Fragment: Chemeryna jest niewielkim białkiem, które wzbudza zainteresowanie badaczy, ponieważ, z jednej strony, wpływa na migrację komórek odpornościowych do tkanek w trakcie stanu zapalnego, z drugiej, kontroluje powstawanie komórek tłuszczowych. Jest pośrednikiem łączącym reakcję układu odpornościowego z procesami metabolicznymi. Jednak, jak się okazuje, wszystkiego o niej nie wiedzieliśmy. 

 PDF

 

Nowe strategie biotechnologii medycznej

Słowa kluczowe: geny, nowotwory, komórki macierzyste
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

Fragment: Sądzimy, iż odkryliśmy ważne mechanizmy, które mogą być odpowiedzialne za rozwój nowotworów, regenerację tkanek i funkcje komórek macierzystych. Nasze prace pokazują, jak istotne dla opracowania nowych terapii jest poznawanie mechanizmów molekularnych regulujących funkcjonowanie komórek" – wyjaśniają autorzy badań. 

 PDF

 

Stan zapalny a zawał serca

Słowa kluczowe: miażdżyca, zapalenie, zawał serca, komórki dendrytyczne, chemotaksja
Wydział Lekarski CMUJ

 

Fragment: Badania chemotaksji komórek dendrytycznych dają podstawy do opracowania nowych metod leczenia choroby niedokrwiennej serca. Istnieje szansa, że będą one skuteczniejsze, ponieważ terapie dotąd stosowane nie są nakierowane na zmniejszanie procesu zapalnego toczącego się w tętnicy, co jak się okazuje, ma ogromne znaczenie w rozwoju tej choroby. 

 PDF

 

Zmiażdżyć miażdżycę

Słowa kluczowe: apoptoza, miażdżyca, nowe leki
Wydział Lekarski CMUJ

 

Fragment: Badania te odkrywają kolejne tajemnice miażdżycy, szczególnie mechanizmy sprzyjające jej rozwojowi, ale przede wszystkim stwarzają duże szanse na wytypowanie konkretnych związków, które mogą w przyszłości stać się skutecznymi lekami zwalczającymi tę chorobę. 

 PDF

 

Dlaczego niepłodność?

Słowa kluczowe: nadwaga, hormony, nowotwór jajnika, substancje toksyczne
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Zoologii

 

Fragment: Prowadzenie wielokierunkowych badań nad fizjologią i toksykologią rozrodu jest niezwykle ważnym i aktualnym zadaniem. Pozwala spojrzeć na problem płodności z perspektywy różnych czynników: nadwagi, raka czy substancji toksycznych. Dzięki temu dowiadujemy się o istniejących zagrożeniach oraz możliwych rozwiązaniach. To nowe spojrzenie może np. wpłynąć na większą skuteczność diagnostyki osób z nadwagą, czy konkretne zalecenia w zakresie stosowania określonych związków toksycznych w produkcji przedmiotów codziennego użytku. 

 PDF

 

Gorzkie życie cukrzyka

Słowa kluczowe: cukrzyca, glikacja białek, powikłania narządowe, cukrzycy
Wydział Lekarski CMUJ

 

Fragment: Dzięki testom prowadzonym przez zespół badaczy z Katedry Farmakologii Collegium Medicum okazało się, że skuteczny może być piracetam – znany lek stosowany w chorobach ośrodkowego układu nerwowego związanych z wiekiem. Nowe zastosowanie tego leku stało się przedmiotem polskiego i międzynarodowego zgłoszenia patentowego, które otwiera drogę do badań klinicznych z użyciem tego bezpiecznego związku u pacjentów z cukrzycą. 

 PDF

 

Plastyczna architektura mózgu

Słowa kluczowe: neurony, synapsy, plastyczność neuronalna, zegar biologiczny
Wydział Biologii i Nauk o Zimi UJ, Instytut Zoologii

 

Fragment: Wiedza na temat „genów zegara" oraz czynników wpływających na dobowe zmiany plastyczności neuronalnej, przyczyni się w przyszłości do opracowania terapii poprawiającej sprawność mózgu oraz opóźniającej procesy degeneracyjne neuronów, charakterystyczne np. w chorobie Alzheimera. 

 PDF

 

Komórkowe mini elektrownie

Słowa kluczowe: symetria, wolne rodniki, mitochondria, cytochrom bc1
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

Fragment: Zrozumienie idei symetrii na poziomie molekularnym ma niebagatelne znaczenie, ponieważ pozwala wytłumaczyć najważniejsze procesy życiowe odbywające się w świecie komórek. „Pomoże zrozumieć podłoże chorób mitochondrialnych i procesu starzenia się komórek oraz mechanizmy adaptacji ewolucyjnych" – wyjaśnia prof. Artur Osyczka. Odkrycie to, opublikowane w „Science" – jednym z najlepszych czasopism naukowych, stanowi znaczący wkład polskich naukowców w zrozumienie fundamentalnych mechanizmów zachodzących w komórce. 

 PDF