Przechytrzyć zagrożeniaNa tej stronie znaleźć można teksty wchodzące w skład podrozdziału Przechytrzyć zagrożenie.

Jest on częścią, wydanej przez CITTRU (Uniwersytet Jagielloński), publikacji "Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ?" [2011/12].
 

 

Dlaczego tak ważne jest wczesne rozpoznanie akromegalii?

Słowa kluczowe: nowotwór, hormon wzrostu, akromegalia
Wydział Lekarski CMUJ

 

Fragment: Z dotychczasowych badań przeprowadzonych przez specjalistów z Kliniki Endokrynologii Collegium Medicum wynika, że u pacjentów z akromegalią występują częściej niż w populacji ogólnej łagodne guzki tarczycy i polipy jelita grubego. Wśród chorych na akromegalię zarejestrowanych w Klinice rak tarczycy i rak jelita grubego występuje częściej niż w populacji ogólnej województwa małopolskiego. 
foto: Philippe Chanson and Sylvie Salenave,
en.wikipedia.org/wiki/File:Acromegaly_hands.JPEG

 PDF

 

Wizja nowej, bardziej bezpiecznej chirurgii

Słowa kluczowe: chirurgia, operacje, powikłania, choroby naczyniowe
Wydział Lekarski CMUJ

 

Fragment: „W ramach naszego programu na świecie planowane jest przebadanie 40 000 pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym, a w naszym ośrodku zrekrutujemy tysiąc chorych osób" – mówi dr med. Wojciech Szczeklik. „Oprócz badania częstości powikłań i wpływu oznaczania troponiny na rokowanie pacjentów po zabiegu, w naszym ośrodku podjęta zostanie dodatkowo próba oceny działania innych markerów biochemicznych oraz predyspozycji genetycznej na niestabilność blaszki miażdżycowej, która jest najczęstszą przyczyną zawału serca"– dodaje. 

 PDF

 

Przesłodzony zawał serca

Słowa kluczowe: cukrzyca, zawał serca, ostra hiperglikemia
Wydział Lekarski CMUJ

 

Fragment: Naukowcy prowadząc te badania, pokazują, że konieczne jest zwrócenie uwagi na ostrą hiperglikemię obserwowaną u części pacjentów we wczesnej fazie zawału serca. Ich zdaniem, jest to nowy czynnik identyfikujący chorych szczególnie zagrożonych śmiercią oraz groźnymi powikłaniami. Wyznaczają także nowe standardy postępowania z osobami po zawale serca ze stwierdzoną hiperglikemią, u których należy zastosować bardziej intensywną diagnostykę i systematyczne monitorowanie poziomu cukru, ponieważ, jak się okazuje, od niego może zależeć ich stan zdrowia. 

 PDF

 

Jak śpi Twoje dziecko?

Słowa kluczowe: sen, padaczka, bezdechy, czynniki obwodowe
Wydział Lekarski CMUJ

 

Fragment: Należy zdawać sobie sprawę, że zaburzenia snu prowadzą do spadku koncentracji i uwagi, pogarszają pamięć, myślenie, mowę i w ogóle jakość życia. Stąd tak ważne jest, aby odpowiednio wcześnie i prawidłowo diagnozować ich podłoże. Ustalenie istotnego znaczenia któregoś markera obwodowego w zaburzeniach snu u dzieci, miałoby ogromne znaczenie praktyczne, umożliwiłoby bowiem skuteczne i szybkie ich leczenie. 

 PDF

 

Przeszczep szpiku = powrót do zdrowia?

Słowa kluczowe: szpik, przeszczep, dzieci, komórki krwiotwórcze, zespół metaboliczny
Wydział Lekarski CMUJ

 

Fragment: Pacjenci poddani przeszczepieniu komórek krwiotwórczych częściej mają nadwagę, cukrzycę czy nadciśnienie tętnicze, które w efekcie mogą doprowadzić do miażdżycy lub powikłań naczyniowo-sercowych. Zbiór tych czynników ryzyka naukowcy określają zespołem metabolicznym. Nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje i co decyduje o tym, że część pacjentów będzie miała te objawy, a część nie. Dlatego specjaliści z Collegium Medicum sprawdzają, które geny są odpowiedzialne za rozwój zespołu metabolicznego. 

 PDF